map-5264-1499915007-8056-1532418455

Vị trí vùng biển Okhotsk. Đồ họa: Wikipedia.