Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt: Kíp xe VN 3 vượt chính mình ở Tank Biathlon 2018 – Đền đáp xứng đáng hy vọng của người hâm mộ! – Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt: Kíp xe VN 3 vượt chính mình ở Tank Biathlon 2018 - Đền đáp xứng đáng hy vọng của người hâm mộ! - Ảnh 1.