Trí thông minh siêu phàm

Trí thông minh siêu phàm là thảm họa với con người?