Golan-6537-1512719641-7100-152-6734-5755-1532433420

Vị trí cao nguyên Golan. Đồ họa: Al Jazeera.