net-dep-tet-xua-va-nay-trong-van-hoa-viet-1

Tục gói bánh chưng của người Việt đã tồn tại từ thời Vua Hùng xa xưa cho đến tận mai sau.