276-b7ef43ad037f1b4f769f72bea4e39d0a

,kỹ năng sinh tồn,đối phó với hổ,đối phó với sư tử