Tất cả ảnh chụp hay video về hòn đảo đều có chất lượng rất thấp

Bí ẩn bộ lạc tự cô lập với thế giới bằng cách... giết người lạ