kinh-ap-trong-thong-minh-1

Sản phẩm của Sony còn có khả năng chỉnh video quay nghiêng về khung chuẩn.