hormuz-4186-1488845570-5927-14-3359-5831-1533176650

Eo biển Hormuz, nơi xảy ra vụ việc. Đồ họa: NYTimes.