Bạn cũng có thể bật điểm phát wifi trên Windows 10 từ thiết bị khác thông qua Bluetooth bằng tính năng Turn on remotely

Bạn cũng có thể bật điểm phát wifi trên Windows 10 từ thiết bị khác thông qua Bluetooth bằng tính năng Turn on remotely