Mở Settings bằng cách nhấn nút Start chọn Settings (hoặc nhấn tổ hợp phím Windows + I)

Mở Settings bằng cách nhấn nút Start chọn Settings (hoặc nhấn tổ hợp phím Windows + I)