36270202-2469398726427742-5525-5429-1567-1532744147

Thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2018. Ảnh: Nguyễn Đông.