Do bị cô lập, khả năng họ bị xóa sổ bởi một bệnh dịch nào đó là rất cao

Bí ẩn bộ lạc tự cô lập với thế giới bằng cách... giết người lạ