Chân dung Charles Darwin, một tác phẩm khác của Julia Margaret Cameron.

Vì sao người xưa chụp ảnh chân dung luôn lạnh lùng và nghiêm nghị?