3de635e53d3ed226fbbd49615ec17c-6579-7784-1532427898

Dấu tích về các vụ sát hại ở thị trấn ma ám Cerro Gordo. Ảnh: News.