4e98309400000578-0-image-a-3_1532627526426-660-1532634798-486-width660height407

Ronaldo chốt ngày xuất trận Juventus, trả 500 tỷ đồng thoát tù - 2