Golan-6537-1512719641-7100-152-5038-8020-1532660550

Vị trí cao nguyên Golan. Đồ họa: Al Jazeera.