Luôn trong tư thế chuẩn bị.

Luôn trong tư thế chuẩn bị.,kỹ năng sinh tồn,đối phó với hổ,đối phó với sư tử