Chiếc máy bay không cần động cơ vẫn có thể lên được độ cao 27.000m – Ảnh 5.

Chiếc máy bay không cần động cơ vẫn có thể lên được độ cao 27.000m - Ảnh 5.